CHUVINA
Hung "Andy" Van Chu.  VINA (Vietnamese In North America)

Micheal DoLiên-Hội Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Thủ-Đức tại Hoa-Kỳ


THƯ THÔNG BÁOCHÚC MỪNG

Kính gởi:
- Quý Chiến Hữu thuộc Hội Đồng Quản Trị
- Quý Chiến Hữu thuộc Hội Đồng Cố Vấn
- Quý Chiến Hữu thuộc Hội Đồng Giám Sát
- Qúy Chiến-Hữu thuộc Hội-Đồng Điều Hành
- Quý Chiến Hữu Hội Trửơng, Ban Chpấ Hành, và quý Niên Huynh Trửơng các Hội cựu SVSQ Thủ Đức tại Hoa-Kỳ.


Thưa quý Chiến Hữu:

Chúng tôi nhận đựơc tin mừng, cháu Michael Đức Đỗ, Đại Úy Quân-Lực Hoa-Kỳ, Trửơng Khối Hậu Duệ của Liên Hội chúng ta, vừa hoàn tất luận án Tiến Sĩ (Doctor of Philosophy hay PhD).  Cháu Michael Đỗ là trửơng nam cuả Chiến hữu Đỗ Đức Vĩnh, Hội Trửơng Hội Cựu SVSQ Thủ Đức tại Arizona.  Tiệc ra trừơng sẽ được tổ chức tại Arizona vào lúc 7.30 chiều ngày 14 tháng 5 năm 2011.

Congratulation
Doctor Captain Michael Do
We’re all proud of you


Xin chúc mừng anh chi Đỗ Đức Vĩnh và gia đình.

Thành quả này không những là niềm vui riêng cuả cháu Michael Đỗ và gia đình, mà còn là một niềm hảnh diện chung cho tập thể gia đình cựu SVSQ Thủ-Đức chúng ta.

Trân trọng kính thông báo.

Louisiana, ngày 27 tháng 04 năm 2011.
TM, Hội Đồng Điều Hành
Huỳnh-Hồng-Quân

__________________________________________________________________________________

LỜI CÁM ƠN CỦA HẬU DUỆ MICHEAL ĐỖ

Kinh Thưa Qúi Chú Bác Cuu SV/SQ/TBTD/QLVNCH, và Đại Gia-Đình Thủ Đức:

Thank you so much and indeed, I am humbled to have received so many congratulations from you and gia dinh Thu Duc. 

My achievements as a scholar would not have been possible today without the many sacrifices made by you (as QLVNCH veterans) during the VN War and the aftermath of the war so that your children and I could have a better future; a future that is full of freedom and opportunities; and a future to become whoever we want to become in life (in my case, an engineer and officer). 

As such, it is more appropriate for me to say thank you (including my own parents) for your many sacrifices which has made it possible for me to achieve academic success.  I considered this not just an achievement for myself, but also an achievement for you and gia dinh Thu Duc as well.  I will always be grateful to you for your many sacrifices.  I have always lived my life with the belief that "nhung gi minh da huong tren doi, thi minh phai tra lai doi." 

As such, I will certainly use my educational knowledge to continue to give something back and serve our gia dinh Thu Duc, community, and country in any capacity that I can in order to make our society a better place to live. 

I am honored and privileged to be a part of gia dinh Thu Duc and proud to be a member of hau de Thu Duc.  I will never forget where I came from and proud to be a Vietnamese-American (nguoi my goc viet).

Please pass along my thanks to those I may have missed.  Take care, and I hope to see everyone again at future Thu Duc events or at community events.    

Michael ĐỗWebsite Builder